Nieuwe partnerschapvorm

Door de collectieve versnelling in het ontwakingsproces van de mensheid, duurt het niet lang meer voordat de vijfde dimensie volledig zichtbaar is. In deze nieuwe werkelijkheid zullen er nieuwe partnerschap- en relatievormen bestaan. Wanneer je ontwaakt bent, dan heb je je bevrijd van de valse identiteit en jezelf verbonden met jouw echte, diepste waarheid en omarm je jouw eigen grootsheid. Je herinnert je weer hoe diep werkelijke intimiteit op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau ervaren wordt en hoe zuivere, onvoorwaardelijke en oneindige (zelf-)liefde aanvoelt.

Wet van aanvulling

Vanuit het oude paradigma ontstond partnerschap gericht op de uiterlijke wereld, het romantische beeld dat gevormd werd door het ego. Partners werden naar elkaar toegetrokken middels de wet van aanvulling. In deze relatievorm trek je elkaar aan op basis van dezelfde onverwerkte stukken vanuit het verleden, die een soortgelijke frequentie uitzenden, en die gecentreerd liggen in de derde chakra en verbonden zijn met de ratio en de drie dimensionale wereld. Binnen de relatie raak je gehecht aan de eigenschappen van de ander waar je verliefd op geworden bent en omdat het gekoppeld blijft aan de ander, wordt deze gehechtheid in stand gehouden. Alle verlangens, hoop, ongenoegen, angsten etc. worden op jouw partner geprojecteerd. Je gaat vanuit de nog onbewuste staat een relatie aan uit de behoefte en met de gedachte dat jouw partner iets kan geven wat jou ontbreekt. Zonder de ander ben je bang voor je eigen alleen zijn of eenzaamheid, waardoor je je vasthoudt aan de ander en binnen deze relatievorm werkelijke vrijheid verloren gaat. Als deze verwachtingspatronen niet doorzien worden, zorgt dat voor een wederzijdse afhankelijkheid en voorwaardelijkheid. Partners houden vast aan elkaar wat mogelijk juist leidt tot conflicten of vereenzaming. Je blijft ontevreden, het voelt dan als een kloof tussen jullie, omdat je buiten jezelf zoekt.

Wet van aantrekking

In het nieuwe paradigma trekken geliefden elkaar aan middels de wet van aantrekking vanuit de authentieke kern, het Hogere Zelf, het soortgelijke trillingsgetal op basis van de zielsfrequentie. Het proces dat vervolgens in gang wordt gezet ontstaat door de aanraking en herkenning op zielsniveau waarbij jullie energie van binnenuit wordt samengevoegd tot één ervaring. In eerste instantie treedt het in werking in voornamelijk de niet-fysieke werkelijkheid om zich geleidelijk aan te manifesteren in de aardse, externe werkelijkheid. De veranderingen die vervolgens in werking worden gezet, komen voort uit een innerlijke keuze van jouw hoger bewustzijn, het Hogere Zelf en van daaruit te ontdekken wat het hoger plan is en dat de kern van jouw leven te laten zijn, waar moed en geduld voor nodig is. Als je de ander eenmaal herkent, begin je al in elkaar te smelten vanaf zielsniveau tot aan de dichtere materiele lagen van het bestaan zonder externe verwachtingen naar de ander toe. Alleen de herkenning is al genoeg om de reünie op gang te brengen. Het is een wonderlijke ervaring die in jou ontstaat, wanneer het innerlijke mannelijke en vrouwelijke aspect (nagenoeg) tot eenheid zijn gebracht en je de (volledige) beschikking hebt over de creatieve balans van deze innerlijke mannelijke en vrouwelijke energie.

Ware wederkerige diepe liefde

Bij de nieuwe partnerschap- en relatievormen is het hart geopend waardoor je je herinnert en ziet wie jij en de ander werkelijk zijn en waarvoor we hier op aarde zijn, je bent ontwaakt en bewust. Er zit bij deze relatievorm geen behoefte of noodzaak voor jou onder, je bent niet afhankelijk van de ander om liefde of goedkeuring te krijgen. Jouw (zelf)liefde voelt overvloedig en oneindig en is onvoorwaardelijk, het is een staat van ZIJN. Je bent in contact met alle lagen van jouw (authentieke) zelf en de (nieuwe) werkelijkheid, waardoor er vertrouwen is (naar de ander toe) en je kwetsbaar en krachtig kunt zijn. Je bent vervuld van liefde, beleeft een vrije, vurige passie (bij elkaar) of juist stilte, en ervaart vol overgave intimiteit op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, waardoor er ook rijkdom én nederigheid gevoeld wordt. Je ervaart ware wederkerige diepe (ziels)liefde vanuit vrijheid, speelsheid en levendigheid en voelt onderling een groot (zelf)respect voor de ruimte en manifestatiekracht van de ander. Je bent doordrenkt van de magische, creatieve, goddelijke en extatische liefde die van binnenuit als een golfbeweging tot ver buiten jullie reikt. Je bent je bewust dat je al één (liefde) bent, voelt elkaar in jezelf, en hoeft daar helemaal niets voor te doen bij de ander, enkel mee te bewegen met de stroom die zich toont en slechts te ervaren. Het is een heilige zielsverbintenis, een harmonisch en gelijkwaardig samenzijn, én verbondenheid. Daarnaast wordt vanuit nieuwsgierigheid en enthousiasme gezien, bewonderd en aangemoedigd om ook het eigen pad te bewandelen vanuit de unieke innerlijke droom en intuïtieve waarheid en wijsheid. Samen creëer je door elkaar heen een wonderlijke wereld van magie, licht, liefde, goddelijke vonken en stralen en creatieve krachten.

Ervaringsdeskundige

Soms is het prettig om inzichten en handvatten aangereikt te krijgen wanneer je ervaart te stagneren in jouw persoonlijke relatie of wanneer je een zielsliefde ontmoet hebt en er nog onzekerheid bestaat. Het is raadzaam om deze uitvraag te doen bij een therapeut of coach die zelf de nieuwe partnerschapvorm uitdraagt vanuit haar rol als ervaringsdeskundige.