Praktijk Miroir

Mijn praktijk is gespecialiseerd in zielsverwantschap-, transformatieprocessen, passie en missie, en de nieuwe partnerschap- en relatievormen. Al enkele jaren vindt er een collectieve verschuiving plaats van de derde naar de vijfde dimensie en hebben we een duidelijke toename van zielsverwantschapsontmoetingen zoals de tweelingziel gezien. Geleidelijk wordt de nieuwe werkelijkheid van het Aquariustijdperk, waarin de nieuwe partnerschapvorm uitgedragen wordt, steeds zichtbaarder. Wanneer er na de ontmoeting van een zielsliefde kundalini energie wordt opgewekt, brengt dit een transformatie op gang, zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Tijdens dit onthechtingsproces dienen alle obstakels te worden opgeruimd, zodat we weer zicht krijgen op het latent aanwezig helder bewustzijn. Als de symptomen tijdens dit transformatieproces niet goed worden begrepen, kan het authentieke ontwakingsproces uitmonden in een toename van psychische en lichamelijk klachten. Als (psycho-)Energetisch Therapeute en Relatietherapeute van de nieuwe tijd, begeleid ik mensen om hen bewust te laten worden van hun persoonlijk bewustzijn verstorende spanningsveld en ze te inspireren tot een leven in groeiend bewustzijn, waardoor passie en missie, en het hoogste (zelf-)liefdes potentieel (weer) herkend wordt.

Hartegroet,

Cindy Servaes