Nieuwetijdstherapie Partners

Door de collectieve versnelling in het ontwakingsproces van de mensheid duurt het niet lang meer voordat het Aquariustijdperk volledig zichtbaar is. In deze nieuwe werkelijkheid zullen de partner- en relatievormen van het oude paradigma geen draagkracht meer hebben.

Om, al dan niet, samen met jouw partner de beweging te kunnen maken richting de nieuwe werkelijkheid, begeleidt Cindy in het loskomen van de gehechtheden aan de eigenschappen van jouw geliefde. Tijdens de gespreksvoering wordt duidelijk wat de reden van incarnatie is en waarom jullie elkaar ontmoet hebben. De conditioneringen, innerlijke overtuigingen en patronen worden zichtbaar, herkend en geheeld. Cindy gaat samen met jullie onderzoeken welke onderlinge weerstanden jullie in het dagelijks leven tegenkomen. Op deze wijze word je je bewust van de valse identiteit en je herinnert je weer wat de persoonlijke diepste waarheid is. Zo wordt er beter gevoeld wat jullie willen en waar de persoonlijke grenzen liggen binnen de relatie.

Door de inzichten en praktische handvatten, ontstaat er meer (zelf)vertrouwen, (zelf)waardering, (zelf)respect, harmonie, verbinding en gelijkwaardigheid. Cindy maakt helder wat werkelijke intimiteit inhoudt, en hoe je kwetsbaar en krachtig kunt zijn binnen de relatie. Het contact maken, met wie jullie in essentie zijn, zorgt voor een bevrijdend en groots gevoel. De onvoorwaardelijke (zelf)liefdesstroom zal vrijer stromen. Door weer te verbinden met het unieke levenspotentieel ontstaat er ruimte, aanmoediging en enthousiasme voor elkaars manifestatiekracht en persoonlijke route vanuit de eigen innerlijke waarheid en wijsheid.

Tijdens de gespreksvoering worden er inzichten gegeven, maar er wordt ook huiswerk meegegeven. Door middel van praktische handvatten worden jullie uitgedaagd om voorbij te stappen aan de conditioneringen en innerlijke overtuigingen vanuit het verleden. Na het gesprek met Cindy, ervaren jullie een nieuwe werkelijkheid vanuit een verhoogde energiefrequentie en vernieuwd bewustzijn.

Aanvraag Consulten

Nieuwetijdstherapie voor partners is relatietherapie van de nieuwe tijd. Tijdens de therapiesessie worden inzichten en handvatten meegegeven rondom onvoorwaardelijke (zelf-)liefde, een harmonische en gelijkwaardige relatievorm, werkelijke intimiteit, én jullie onafhankelijke innerlijke dromen en passies. Daarnaast vindt er een healing en shift plaats.

Partnerconsult (60 min)
Een 60 min. consult is geschikt voor een vervolg sessie nieuwetijdstherapie (praktijk).
€ 111,-

Partnerconsult (90 min)
Een 90 min. diepteconsult is geschikt voor een eerste nieuwetijdstherapie sessie of een vervolg (praktijk).
€ 155,-

Partnerconsult (120 min)
Een 120 min. diepteconsult is geschikt voor een eerste nieuwetijdstherapie sessie of een vervolg (praktijk).
€ 199,-

Partner traject (3 consulten) Op weg naar de nieuwe relatievorm.

Een 3-delig traject voor partners; een gezamenlijk consult van 90 minuten en twee individuele consulten van 60 minuten (praktijk).
€ 355,-

Partner traject (3 consulten) Op weg naar de nieuwe relatievorm.

Een 3-delig traject voor partners; een gezamenlijk consult van 120 minuten en twee individuele consulten van 90 minuten (praktijk).
€ 455,-

Consulten kunnen uitsluitend via de website of mail aangevraagd worden en dienen vooruit betaald te worden of contant voldaan. Vooruitbetaling is mogelijk via Ideal of d.m.v. bankoverschrijving:
NL07 RABO 0308 7644 12 t.n.v. Praktijk Miroir o.v.v. naam.